28. juni 2010

Første møte i arbeidsgruppa 23. juni

Tilstede Jostein, Birgitte W, Hilde, Siv og Birgitte K

Alle medlemmene i arbeidsgruppa presenterte seg. Prosjektleder avklarer mulig frikjøp med Birgitte W og Jostein til høsten.

Vi bestemte oss for fortrinnsvis mandag (evt. tirsdag) som møtedag, og ser for oss pluss/minus 2 møter i måneden og ellers ved behov.

Biblioteket ved Høgskolen i Telemark blir sannsynligvis representert i arbeidsgruppe og styringsgruppe.

Arbeidstid/timeskjema: Birgitte K. kommer tilbake til dette på neste møte

Vi diskuterte ulike ideer og vil gjerne undersøke behovet for bevisstgjøring og ressurser på kildekritikk og kildebruk, ved bruk av spørreundersøkelser og intervjuer. Vi ønsker å trekke inn studenter i størst mulig grad (F eks PPU-studenter og NO 120-studenter), og å benytte sosiale medier til diskusjoner og dialog om temaene.

I forkant av at vi skal ferdigstille prosjektplan (oktober) ønsker vi for et oppstartseminar i september (der også representanter fra HIT deltar) med fremlegg og samtaler om:

  • Multimodale nettekster (Martin E.)
  • Skype som samarbeidsverksted (Birgitte W.)
  • Elevers og studenters kildebesvissthet - en undersøkelse (Jostein A.)
  • Opphavsrett og sosiale medier (Hilde D. og Siv H.)