Prosjektplan

Oktober/November 2010:
Møte med prosjektgruppe og styringsgruppe. Etablere kontakt med samarbeidspartnere/referansegruppe på fakultetene.
Mål: etablere endelig prosjektgruppe på UBA. Endelig mål og spissing for ressurs.

November/Desember 2010:
Møter med HiT og UBS(?)
Ferdigstille spørreundersøkelse til ansatte og studenter.
Mål: oversikt over samarbeidspartnere. Etablering av samarbeid med andre institusjoner.


Januar/Februar 2010-2011:
Workshops og intervjuer med studenter og ansatte som grunnlag for videre arbeid. Undersøkelse og kartlegging av spesifikke behov.
Mål: etablering av endelig referansegruppe. Gjennomføre intervjuer med utvalgte studentgrupper.

Mars/April 2011:
Bearbeiding av materiale. Utvalg av referansestiler knyttes til fag. Utforming av innhold til ressurs.
Mål: utarbeide innhold til ressurs.

April 2011:
Uttesting av innhold på referansegruppe.
Mål: Undersøke om ressursen fungerer slik det var tenkt.

Mai/Juni 2011:
Bearbeiding av tilbakemeldinger og finpuss av ressursen.
Mål: utbedring av ressursen.

Juni 2011:
Ferdigstilling av ressursen.
Mål: ferdig ressurs.