Prosjektbeskrivelse

Kildekritikk og kildebruk er et prosjekt delvis finansiert av Læringsarena 2020 (LA2020).
Målsettingen er å utarbeide en digital ressurs om korrekt kildebruk og produsere /prøve ut en opplæringsmodul til bruk for ansatte og studenter ved UiA og HiT.

Frem mot sommeren 2011 jobbes det med delprosjektet Kildebruk/referansestiler hvor vi fokuserer på å knytte referansestiler mot fag. Vi sender ut en spørreundersøkelse til ansatte ved UiA og HiT hvor vi kartlegger hvilken referansestil den største prosentvise delen av ansatte foretrekker som standard i sin fagtradisjon.

Mange studenter og ansatte vet ikke hva referansestilen de skal bruke heter og dette gjør det vanskelig for bibliotekpersonale å veilede i korrekt kildebruk og referanser. Tanken er å utabeide en ressurs med gode eksempelsamlinger innen 5-6 referansestiler og knytte disse til fag. Brukeren klikker på sitt fag og blir sendt til riktig eksempelsamling/referansestil.