Milepæler

  1. 10. desember 2010: Sende ut undersøkelse til ansatte.
  2. 20. februar 2011: Intervjuer med utvalgte grupper av studenter, stipendiater og vitenskapelig ansatte.
  3. 15. mars 2011: ferdig bearbeidet materiale fra intervjuer og spørreundersøkelser.
  4. 15. april 2011: ferdig arbeid med filmsnutter til ressurs (inkludert redigering).
  5. 1. mai 2011: ferdig utformet innhold til ressurs.
  6. 20. mai 2011: ferdig utprøving av ressurs på referansegruppe.
  7. 15. juni 2011: ferdig ressurs.