22. mai 2011

Presentasjon av prosjektet på samling for Nasjonalt nettverk for skolebibliotek

Fredag 13. mai presenterte Siv og jeg prosjektet på Gardermoen for nasjonalt nettverk for skolebibliotek etter invitasjon fra prosjektleder Siri Ingvaldsen og prosjektkoordinator Anne Kari Slettan. Siv presenterte forarbeidet vi har gjort før vi bestemte oss for hvordan vi skulle vinkle arbeidet. Det viste seg at flere av deltakerne satt igjen med samme inntrykk som oss når det gjaldt hva som ville være en nyttig ressurs når det kommer til kildebruk. Jeg presenterte prosjektet vi jobber med nå og hvorfor vi hadde valgt å jobbe som vi gjør. I tillegg viste vi den ene filmsnutten som er ferdig. Responsen var god. Nå håper vi at den ferdige ressursen kan leve opp til forventningene.