18. jan. 2010

Resultat av forespørsel på biblioteknorge@nb.no

Jeg sendte ut et spørsmål på biblioteknorge@nb.no om noen av våre kollegaer over det ganske land hadde ideer om gode nettressurser om kildekritikk og kildebruk. Jeg spurte om nettressureser fortrinnsvis for universitet og høgskoler, men også for bruk på grunn- og videregående skole.

Svarene strømmet på, og jeg har forsøkt å kategorisere dem etter nivå:


Universitets- og høgskolenivå:

NTNU: http://www.ntnu.no/viko/
NTNUs etikkportal: http://www.ntnu.no/etikkportalen
UBB: http://www.sokogskriv.no/
Forskningsetisk bibliotek: http://www.etikkom.no/FBI
UBO, HF-fakultetet: http://www.hf.uio.no/sitat/
http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
Medietilsynet: http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/Larere/Kildekritikk-pa-nettet/
Tre lenker fra Danmark:
http://www.ubtesten.dk/
http://www.stopplagiat.nu/
http://www.librarytest.dk/
En lenke fra Sverige:
http://bada.hb.se/bitstream/2320/1385/1/05-104.pdf

Videregående skole:

St. Svithun vgs: http://ressurswiki.wikispaces.com/
Ung.no: http://www.ung.no/nettvett/329_Sjekkliste_for_kildekritikk.html

Grunn- og videregående skole:

http://kollakallan.skolverket.se/

Skolenettet: http://www.skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=27203&epslanguage=NO

Bærum kommune: https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Skoler/Skolebibliotek/Let--lar-/

Jeg har lagt inn alle tips, uansett om de forekommer på bloggen allerede eller ikke. Kan være interessant å se samlet hva våre kollegaer bruker.

15. jan. 2010

Møte i Referansegruppa

1. Status: funn av multimodale nettressurser i kildekritikk og kildebruk ved andre universiteter
2. Momenter til prosjektsøknad om tospråklig nettressurs i kildekritikk og kildebruk
 • Film med rektor/universitetsbibliotekdirektør (eksempel)
 • Quiz
 • Utarbeide digital ressurs og opplæringsmodul med bruk av Web 2.0-verktøy. Den multimodale ressursen skal ha klare læringsmål og være myntet på studenter (og ansatte). Utarbeidelsen og testing av modulen vil være i samarbeid med lærerutdanningene/PULS.
 • Lenke til andre gode ressurser på området

3. Samarbeidsaktører (og økonomisk støtte)

 • PULS og ALU (formell kontakt opprettes) - ved Birgitte W
 • HiT (kontakt opprettet)
 • UiS (formell kontakt opprettes)
 • Skolebibliotekprosjekt (formell kontakt opprettes)
 • PPU ved Jostein A og Kari R
 • VAF-ABM vil evt følge prosjektet og støtte økonomisk (AAFK?) (kontakte Utdanningsavd.

4. Tidsbruk i prosjektet

5. Lage et førsteutkast til søknad

11. jan. 2010

Timeskjema

Her er oppdatert timeskjema. Det er skrevet inn ca 2 ukeverk til nå, men når dere fører på blir det enda mer :-). Skriv gjerne inn selv, eller gi meg en oversikt - så fører jeg inn. Vi kan også se på dette neste møte.

8. jan. 2010

Saksliste møte i arbeidsgruppa tirsdag 15. januar

1. Status: funn av multimodale nettressurser i kildekritikk og kildebruk ved andre universiteter
2. Momenter til prosjektsøknad om tospråklig nettressurs i kildekritikk og kildebruk
 • Film med rektor/universitetsbibliotekdirektør (eksempel)
 • Quiz (eksempel)
 • Multimodalt undervisningsopplegg med læringsmål myntet på studenter og ansatte (og knyttes opp til og testes ut ved lærerutdanningene og evt skolebibliotekprosjekt ved UiA
 • Lenke til andre gode ressurser på området
3. Samarbeidsaktører (og økonomisk støtte)
 • PULS og ALU (formell kontakt opprettes) - ved Birgitte W
 • HiT (kontakt opprettet)
 • UiS (formell kontakt opprettes)
 • Skolebibliotekprosjekt (formell kontakt opprettes)
 • PPU ved Jostein A og Kari R
 • VAF-ABM vil evt følge prosjektet og støtte økonomisk (AAFK?) (kontakte Utdanningsavd
 • VAF: Lene Kyllingstad).
4. Møte i styringsgruppa
5. Timeskjema
6. Lage et første utkast til søknad?

Nettgenerasjonen kommer

Kom over denne bloggposten om den kanadiske professoren Don Tapscotts bok Grown up digital. How the net generation is changing your world. (har bestilt boka til UB). Dette er tanker som mange også gjør seg i vårt universitetsmiljøpå. I samtalen Siv og jeg hadde med Jostein A om kildebevissthet snakket vi om hvordan undervisning og læring er i endring. Studentene i 2010 er, i følge Don Tapscott: "Kids who have grown up digital expect to talk back, to have a conversation” (2009:126). Eystein Gullbekk stiller også gode spørsmål i en kommentar til denne bloggen.

Antiplagiatguiden - svensk

Kom over denne fra Sverige:

Antiplagiatguiden

5. jan. 2010

Punkter fra samtale med Jostein A

 • Jostein bruker begrepet "kildebevissthet", som Siv og jeg likte godt. Det er prosessen med å innhente, dekode og bearbeide informasjon som er utfordringen, uttrykket rommer både kildekritikk og kildebruk. (ordet er lite brukt, kun 32 treff på Google)

 • Han har forsket på digital kompetanse i Videregående skole for Norgesuniversitetet. Og ser at undervisning om og graden av kildebevissthet er lav. Studenter fra PPU skal ha praksisoppgave som går på dette. I forbindelse med prosjektet vi planlegger kan man gjøre en undersøkelse blant PPU-studenter om kildebevissthet og prøve ut det multimodale undervisningsopplegget. Jostein og Kari fra PPU bør være med å utarbeide undervisningsopplegg i kildebevissthet sammen med oss.