8. jan. 2010

Saksliste møte i arbeidsgruppa tirsdag 15. januar

1. Status: funn av multimodale nettressurser i kildekritikk og kildebruk ved andre universiteter
2. Momenter til prosjektsøknad om tospråklig nettressurs i kildekritikk og kildebruk
 • Film med rektor/universitetsbibliotekdirektør (eksempel)
 • Quiz (eksempel)
 • Multimodalt undervisningsopplegg med læringsmål myntet på studenter og ansatte (og knyttes opp til og testes ut ved lærerutdanningene og evt skolebibliotekprosjekt ved UiA
 • Lenke til andre gode ressurser på området
3. Samarbeidsaktører (og økonomisk støtte)
 • PULS og ALU (formell kontakt opprettes) - ved Birgitte W
 • HiT (kontakt opprettet)
 • UiS (formell kontakt opprettes)
 • Skolebibliotekprosjekt (formell kontakt opprettes)
 • PPU ved Jostein A og Kari R
 • VAF-ABM vil evt følge prosjektet og støtte økonomisk (AAFK?) (kontakte Utdanningsavd
 • VAF: Lene Kyllingstad).
4. Møte i styringsgruppa
5. Timeskjema
6. Lage et første utkast til søknad?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar