5. jan. 2010

Punkter fra samtale med Jostein A

  • Jostein bruker begrepet "kildebevissthet", som Siv og jeg likte godt. Det er prosessen med å innhente, dekode og bearbeide informasjon som er utfordringen, uttrykket rommer både kildekritikk og kildebruk. (ordet er lite brukt, kun 32 treff på Google)

  • Han har forsket på digital kompetanse i Videregående skole for Norgesuniversitetet. Og ser at undervisning om og graden av kildebevissthet er lav. Studenter fra PPU skal ha praksisoppgave som går på dette. I forbindelse med prosjektet vi planlegger kan man gjøre en undersøkelse blant PPU-studenter om kildebevissthet og prøve ut det multimodale undervisningsopplegget. Jostein og Kari fra PPU bør være med å utarbeide undervisningsopplegg i kildebevissthet sammen med oss.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar