15. jan. 2010

Møte i Referansegruppa

1. Status: funn av multimodale nettressurser i kildekritikk og kildebruk ved andre universiteter
2. Momenter til prosjektsøknad om tospråklig nettressurs i kildekritikk og kildebruk
  • Film med rektor/universitetsbibliotekdirektør (eksempel)
  • Quiz
  • Utarbeide digital ressurs og opplæringsmodul med bruk av Web 2.0-verktøy. Den multimodale ressursen skal ha klare læringsmål og være myntet på studenter (og ansatte). Utarbeidelsen og testing av modulen vil være i samarbeid med lærerutdanningene/PULS.
  • Lenke til andre gode ressurser på området

3. Samarbeidsaktører (og økonomisk støtte)

  • PULS og ALU (formell kontakt opprettes) - ved Birgitte W
  • HiT (kontakt opprettet)
  • UiS (formell kontakt opprettes)
  • Skolebibliotekprosjekt (formell kontakt opprettes)
  • PPU ved Jostein A og Kari R
  • VAF-ABM vil evt følge prosjektet og støtte økonomisk (AAFK?) (kontakte Utdanningsavd.

4. Tidsbruk i prosjektet

5. Lage et førsteutkast til søknad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar