18. jan. 2010

Resultat av forespørsel på biblioteknorge@nb.no

Jeg sendte ut et spørsmål på biblioteknorge@nb.no om noen av våre kollegaer over det ganske land hadde ideer om gode nettressurser om kildekritikk og kildebruk. Jeg spurte om nettressureser fortrinnsvis for universitet og høgskoler, men også for bruk på grunn- og videregående skole.

Svarene strømmet på, og jeg har forsøkt å kategorisere dem etter nivå:


Universitets- og høgskolenivå:

NTNU: http://www.ntnu.no/viko/
NTNUs etikkportal: http://www.ntnu.no/etikkportalen
UBB: http://www.sokogskriv.no/
Forskningsetisk bibliotek: http://www.etikkom.no/FBI
UBO, HF-fakultetet: http://www.hf.uio.no/sitat/
http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
Medietilsynet: http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/Larere/Kildekritikk-pa-nettet/
Tre lenker fra Danmark:
http://www.ubtesten.dk/
http://www.stopplagiat.nu/
http://www.librarytest.dk/
En lenke fra Sverige:
http://bada.hb.se/bitstream/2320/1385/1/05-104.pdf

Videregående skole:

St. Svithun vgs: http://ressurswiki.wikispaces.com/
Ung.no: http://www.ung.no/nettvett/329_Sjekkliste_for_kildekritikk.html

Grunn- og videregående skole:

http://kollakallan.skolverket.se/

Skolenettet: http://www.skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=27203&epslanguage=NO

Bærum kommune: https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Skoler/Skolebibliotek/Let--lar-/

Jeg har lagt inn alle tips, uansett om de forekommer på bloggen allerede eller ikke. Kan være interessant å se samlet hva våre kollegaer bruker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar