16. feb. 2011

Referat fra møte med referansegruppa 15. februar 2011

Til stede: Rolf Sigurd Løvland, Siv Holt, Ellen Sejersted, Terje Fredwall, Kari-Mette Walmann-Hidle, Hans-Olav Hodøl, Øyvind Hellang, Hilde Daland (referent)

Frafall: Årstein Justnes, Birgitte Kleivset, Birgitte Wergeland


Prosjektgruppa  (Hilde, Rolf Sigurd og Siv) la frem arbeidet som har blitt gjort så langt og hvordan det er tenkt å utvikle ressursen. Referansegruppa var positiv, men hadde også ønsker til flere funksjoner som bør legges til den ferdige ressursen.

 Referansegruppa mente at det var behov for en slik nettressurs og hadde savnet dette i sitt arbeid. Det ble foreslått å skrive en artikkel på bakgrunn av arbeidet som har blitt gjort.

Hilde jobber med en nettside på bakgrunn av informasjon fra undersøkelsen sendt ut til vitenskapelig ansatte. Siv og Hilde er i gang med å lage eksempelsamlinger til fotnoter, Harvard, Chicago og IEEE. Pat jobber med APA.

En av filmene til ressursen er nesten ferdig og ble vist til referansegruppa med god respons.