31. jan. 2011

Møte med Mathias og Viggo fra Gult er Kult

Manus og "screenplay" for 1. film er ferdig og skal filmes 8. februar. Vi satser også på å få filmet noe råmateriale til film nr. 2 denne dagen.

Se film fra Gult er Kult Campus Grimstad her!

25. jan. 2011

Møte med skuespillere og statister 25. januar 2011

Tirsdag 25. januar hadde vi et møte med studenter som kunne tenke seg å spille i filmene om kildebruk og Viggo og Mathias fra Gult er Kult. Det kom mange nye og spennende ideer og vi avtalte et nytt møte mandag 31. januar for å utarbeide et endelig manus for filmene som skal spilles inn.

Studentene som kommer til å spille i filmene er:
Alen Maglic
Ifeta Maglic
Anne Jorunn Nielsen

Patricia er i gang med å lage manus for filmen som skal spilles inn i Telemark. Dette arbeidet blir sannsynligvis satt i gang i mars.

24. jan. 2011

Resultater fra spørreundesøkelse

Spørreundersøkelsen ble sendt ut 6. januar, purret 13. januar og avsluttet 20. januar 2011. Svarprosenten ligger på ca 40%. Ikke overaskende velger de fleste APA. Ved en prosentvik oversikt fordeler referansestilene seg på fag slik:

APA
 • Folkehelse
 • Naturvitenskap
 • Kunst
 • Musikk
 • Ernæring
 • Matematikkdidaktikk
 • Matematikk
 • Sosialt arbeid
 • Pedagogikk
 • Psykisk helse
 • Språk
 • Statsvitenskap
 • Sykepleie
 • Visuelle og sceniske fag
 • Økonomi
 • Idrett
 • Informasjonssystemer
 • Litteratur
 • Mediefag

IEE
 • Ingeniørvitenskap
 • Informasjons- og kommunikasjonsfag
Chicago m/fotnoter
 • Etikk
Fotnoter
 • Historie
Harvard
 • Teologi

20. jan. 2011

Møte med prosjektgruppa mandag 14. januar 2011

Til stede: Rolf S. Løvland, Birgitte Wergeland, Siv Holt, Gustav Waage, Hilde Daland (referent)

Vi snakket om filmingen som skal gjøres ferdig i løpet av januar og ble enige om å kontakte firmaet Gult er Kult. Hilde har vært i kontakt med Viggo Venn og både han og Mathias Storm Michelsen og de er positive til å være med.

Manus er laget for to av filmene, men vi inviterer til idémøte med studentene som skal filmes og Gult er Kult. Forhåpentligvis i løpet av neste uke. Planen er å ha ferdig den føste filmen i løpet av januar. Det er innkalt til møte med referansegruppa 15. februar. Vi håper å ha en film ferdig som kan vises på dette møtet.

Hilde og Rolf Sigurd reiser til Telemark for å filme stipendiat Monika Ravik 11. februar. Manus må skrives før den tid.

Rektorene på HiT og UiA har sagt ja til å delta. Vi forsøker å filme dem sammen en dag de begge er til stede på UiA.

Siv har vært i kontakt med Gunnar Horn som har sagt seg villig til å være fortellerstemme. Patricia fungerer som fortellerstemme på den engelske filmen. begge filmene blir tekstet.

Vi har planlagt i alt 6 filmsnutter.

 • Repstad - konsekvenser av dårlig siteringsskikk og hvorfor man skal legge arbeid i dette
 • Haumann og Eriksen - konsekvent bruk av en stil
 • Ohman Nielsen - fotnoter for historie. Store perspektiver - nøyaktige referanser
 • Ravik - mulig setting i "helseomgivelser"
 • En humoristisk film
 • Rektorene - generelt

10. jan. 2011

Møte med prosjektgruppa mandag 10. januar 2011

Til stede: Hilde, Siv, Rolf Sigurd, Patricia (telefonkonferanse)
Frafall: Birgitte K. og Birgitte W.

Undersøkelsen til ansatte er sendt ut og vi har allerede fått ca 200 svar. Det blir sendt ut en påminnelse torsdag 13. januar klokken 9. Undersøkelsen avsluttes torsdag 20. januar.

Filming:
 Vi avslutter arbeidet med den første filmen i Kristiansand før filmingen starter i Telemark. Vi regner med å være ferdig med den første filmen i løpet av januar og har avtalt et nytt møte for dette 18. januar. På dette møtet kommer vi til å invitere studentene som skal spille i filmene. Filmingen starter kort tid etter.

Birgitte K., Siv og Hilde har sett på mulige steder å filme og har skrevet "manus" til den andre filmen som skal spilles inn i Kristiansand.