24. jan. 2011

Resultater fra spørreundesøkelse

Spørreundersøkelsen ble sendt ut 6. januar, purret 13. januar og avsluttet 20. januar 2011. Svarprosenten ligger på ca 40%. Ikke overaskende velger de fleste APA. Ved en prosentvik oversikt fordeler referansestilene seg på fag slik:

APA
 • Folkehelse
 • Naturvitenskap
 • Kunst
 • Musikk
 • Ernæring
 • Matematikkdidaktikk
 • Matematikk
 • Sosialt arbeid
 • Pedagogikk
 • Psykisk helse
 • Språk
 • Statsvitenskap
 • Sykepleie
 • Visuelle og sceniske fag
 • Økonomi
 • Idrett
 • Informasjonssystemer
 • Litteratur
 • Mediefag

IEE
 • Ingeniørvitenskap
 • Informasjons- og kommunikasjonsfag
Chicago m/fotnoter
 • Etikk
Fotnoter
 • Historie
Harvard
 • Teologi

2 kommentarer:

 1. Her er en kommentar jeg fikk fra en på lærerutdanningen ved HiT. Avdelingen bruker Harvard i sin retningslinjer for studenter.
  At Harvard finnes i mange varianter kan ha påvirket svarene.
  "Tror ellers mange her på Notodden vil ha problemer med å svare på hvilket system de bruker. Jfr, at eksemplet i undersøkelsen ikke passer med Harvardutgaven her. Dette kan dere kanskje ha i mente ved tolking av resultatene."

  SvarSlett
 2. Ja, dette er jo et problem, men jeg tenker at dette skal fungere som en rettesnor studentene kan forholde seg til. De fleste veiledere åpner for fritt valg av stil, men dette fører bare til enda mer forvirring. Det er også et problem at noen veiledere er strenge på hvilke referansestiler de godtar - så fritt vvalg gjelder ikke på alle fag. Når studenete knapt nok har et forhold til å referere i det hele tatt og ikke kjenner til konseptet med referansestiler er det ikke lett å velge seg en stil heller. Jeg tenker at referansestilen bør være en del av det å bli oppdratt i en akademisk tradisjon. :)

  SvarSlett