20. jan. 2011

Møte med prosjektgruppa mandag 14. januar 2011

Til stede: Rolf S. Løvland, Birgitte Wergeland, Siv Holt, Gustav Waage, Hilde Daland (referent)

Vi snakket om filmingen som skal gjøres ferdig i løpet av januar og ble enige om å kontakte firmaet Gult er Kult. Hilde har vært i kontakt med Viggo Venn og både han og Mathias Storm Michelsen og de er positive til å være med.

Manus er laget for to av filmene, men vi inviterer til idémøte med studentene som skal filmes og Gult er Kult. Forhåpentligvis i løpet av neste uke. Planen er å ha ferdig den føste filmen i løpet av januar. Det er innkalt til møte med referansegruppa 15. februar. Vi håper å ha en film ferdig som kan vises på dette møtet.

Hilde og Rolf Sigurd reiser til Telemark for å filme stipendiat Monika Ravik 11. februar. Manus må skrives før den tid.

Rektorene på HiT og UiA har sagt ja til å delta. Vi forsøker å filme dem sammen en dag de begge er til stede på UiA.

Siv har vært i kontakt med Gunnar Horn som har sagt seg villig til å være fortellerstemme. Patricia fungerer som fortellerstemme på den engelske filmen. begge filmene blir tekstet.

Vi har planlagt i alt 6 filmsnutter.

  • Repstad - konsekvenser av dårlig siteringsskikk og hvorfor man skal legge arbeid i dette
  • Haumann og Eriksen - konsekvent bruk av en stil
  • Ohman Nielsen - fotnoter for historie. Store perspektiver - nøyaktige referanser
  • Ravik - mulig setting i "helseomgivelser"
  • En humoristisk film
  • Rektorene - generelt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar