23. aug. 2011

Referat fra møte med styringsgruppa 19 august

Til stede: Else-Margrethe, Henry, Arthur, Siv, Birgitte, Patricia, Hilde (referent)
Frafall: Frode

Ressursen er nesten ferdig. Eksempelsamlingene er på plass. Pat bemerket at det var litt mye tekst på forsiden og at logoene burde forminskes og flyttes. Prosjektgruppa jobber med en annen løsning.

Dato for lansering er satt til 12. september, men styringsgruppa ønsker et siste møte før dette. Møtet er foreløpig satt til 8. september klokka 12. Telemark ordner lansering selv når det passer.

HiTs rektor filmes i forbindelse med møte på UiA 1. september. Hilde har siste møte med filming og klipping 6. september. Da ferdigstilles filmene og sendes ut til prosjektgruppa og styringsgruppa så fort som mulig etter dette.

22. mai 2011

Presentasjon av prosjektet på samling for Nasjonalt nettverk for skolebibliotek

Fredag 13. mai presenterte Siv og jeg prosjektet på Gardermoen for nasjonalt nettverk for skolebibliotek etter invitasjon fra prosjektleder Siri Ingvaldsen og prosjektkoordinator Anne Kari Slettan. Siv presenterte forarbeidet vi har gjort før vi bestemte oss for hvordan vi skulle vinkle arbeidet. Det viste seg at flere av deltakerne satt igjen med samme inntrykk som oss når det gjaldt hva som ville være en nyttig ressurs når det kommer til kildebruk. Jeg presenterte prosjektet vi jobber med nå og hvorfor vi hadde valgt å jobbe som vi gjør. I tillegg viste vi den ene filmsnutten som er ferdig. Responsen var god. Nå håper vi at den ferdige ressursen kan leve opp til forventningene.

16. feb. 2011

Referat fra møte med referansegruppa 15. februar 2011

Til stede: Rolf Sigurd Løvland, Siv Holt, Ellen Sejersted, Terje Fredwall, Kari-Mette Walmann-Hidle, Hans-Olav Hodøl, Øyvind Hellang, Hilde Daland (referent)

Frafall: Årstein Justnes, Birgitte Kleivset, Birgitte Wergeland


Prosjektgruppa  (Hilde, Rolf Sigurd og Siv) la frem arbeidet som har blitt gjort så langt og hvordan det er tenkt å utvikle ressursen. Referansegruppa var positiv, men hadde også ønsker til flere funksjoner som bør legges til den ferdige ressursen.

 Referansegruppa mente at det var behov for en slik nettressurs og hadde savnet dette i sitt arbeid. Det ble foreslått å skrive en artikkel på bakgrunn av arbeidet som har blitt gjort.

Hilde jobber med en nettside på bakgrunn av informasjon fra undersøkelsen sendt ut til vitenskapelig ansatte. Siv og Hilde er i gang med å lage eksempelsamlinger til fotnoter, Harvard, Chicago og IEEE. Pat jobber med APA.

En av filmene til ressursen er nesten ferdig og ble vist til referansegruppa med god respons.

31. jan. 2011

Møte med Mathias og Viggo fra Gult er Kult

Manus og "screenplay" for 1. film er ferdig og skal filmes 8. februar. Vi satser også på å få filmet noe råmateriale til film nr. 2 denne dagen.

Se film fra Gult er Kult Campus Grimstad her!

25. jan. 2011

Møte med skuespillere og statister 25. januar 2011

Tirsdag 25. januar hadde vi et møte med studenter som kunne tenke seg å spille i filmene om kildebruk og Viggo og Mathias fra Gult er Kult. Det kom mange nye og spennende ideer og vi avtalte et nytt møte mandag 31. januar for å utarbeide et endelig manus for filmene som skal spilles inn.

Studentene som kommer til å spille i filmene er:
Alen Maglic
Ifeta Maglic
Anne Jorunn Nielsen

Patricia er i gang med å lage manus for filmen som skal spilles inn i Telemark. Dette arbeidet blir sannsynligvis satt i gang i mars.

24. jan. 2011

Resultater fra spørreundesøkelse

Spørreundersøkelsen ble sendt ut 6. januar, purret 13. januar og avsluttet 20. januar 2011. Svarprosenten ligger på ca 40%. Ikke overaskende velger de fleste APA. Ved en prosentvik oversikt fordeler referansestilene seg på fag slik:

APA
 • Folkehelse
 • Naturvitenskap
 • Kunst
 • Musikk
 • Ernæring
 • Matematikkdidaktikk
 • Matematikk
 • Sosialt arbeid
 • Pedagogikk
 • Psykisk helse
 • Språk
 • Statsvitenskap
 • Sykepleie
 • Visuelle og sceniske fag
 • Økonomi
 • Idrett
 • Informasjonssystemer
 • Litteratur
 • Mediefag

IEE
 • Ingeniørvitenskap
 • Informasjons- og kommunikasjonsfag
Chicago m/fotnoter
 • Etikk
Fotnoter
 • Historie
Harvard
 • Teologi

20. jan. 2011

Møte med prosjektgruppa mandag 14. januar 2011

Til stede: Rolf S. Løvland, Birgitte Wergeland, Siv Holt, Gustav Waage, Hilde Daland (referent)

Vi snakket om filmingen som skal gjøres ferdig i løpet av januar og ble enige om å kontakte firmaet Gult er Kult. Hilde har vært i kontakt med Viggo Venn og både han og Mathias Storm Michelsen og de er positive til å være med.

Manus er laget for to av filmene, men vi inviterer til idémøte med studentene som skal filmes og Gult er Kult. Forhåpentligvis i løpet av neste uke. Planen er å ha ferdig den føste filmen i løpet av januar. Det er innkalt til møte med referansegruppa 15. februar. Vi håper å ha en film ferdig som kan vises på dette møtet.

Hilde og Rolf Sigurd reiser til Telemark for å filme stipendiat Monika Ravik 11. februar. Manus må skrives før den tid.

Rektorene på HiT og UiA har sagt ja til å delta. Vi forsøker å filme dem sammen en dag de begge er til stede på UiA.

Siv har vært i kontakt med Gunnar Horn som har sagt seg villig til å være fortellerstemme. Patricia fungerer som fortellerstemme på den engelske filmen. begge filmene blir tekstet.

Vi har planlagt i alt 6 filmsnutter.

 • Repstad - konsekvenser av dårlig siteringsskikk og hvorfor man skal legge arbeid i dette
 • Haumann og Eriksen - konsekvent bruk av en stil
 • Ohman Nielsen - fotnoter for historie. Store perspektiver - nøyaktige referanser
 • Ravik - mulig setting i "helseomgivelser"
 • En humoristisk film
 • Rektorene - generelt