23. aug. 2011

Referat fra møte med styringsgruppa 19 august

Til stede: Else-Margrethe, Henry, Arthur, Siv, Birgitte, Patricia, Hilde (referent)
Frafall: Frode

Ressursen er nesten ferdig. Eksempelsamlingene er på plass. Pat bemerket at det var litt mye tekst på forsiden og at logoene burde forminskes og flyttes. Prosjektgruppa jobber med en annen løsning.

Dato for lansering er satt til 12. september, men styringsgruppa ønsker et siste møte før dette. Møtet er foreløpig satt til 8. september klokka 12. Telemark ordner lansering selv når det passer.

HiTs rektor filmes i forbindelse med møte på UiA 1. september. Hilde har siste møte med filming og klipping 6. september. Da ferdigstilles filmene og sendes ut til prosjektgruppa og styringsgruppa så fort som mulig etter dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar