26. apr. 2010

Kildekritikk og kildebruk - videreføring

Forslag:
LA2020 har bevilget kr 200 000,- til en videreføring av prosjektet i 2011. Et forslag er å følge oppsettet fra søknaden for 2011, dvs å utarbeide en ressursside på nettet om kildekritikk og kildebruk, og evt søke om nye midler for i 2012 for en fullføring i av prosjektet med opplæringsmodul og endelig utforming av nettsted.

  • Juni 2010: Oppstart - etablering av prosjektorganisasjon
  • Juli - August 2010: Identifisering av hovedfokus og produkter fra prosjektet
  • September 2010:Prosjektplan
  • Oktober 2010 - februar 2011: Workshop, intervjuer mv med studenter og ansatte som grunnlag for videre arbeid
  • Mars - juni 2011: Bearbeiding av materiale
  • Juni 2011: Ressursside på nettet om kildekritikk og kildebruk
Arbeidsgruppe, forslag:
Siv, Hilde, Birgitte K, Jostein A (PPU), Birgitte W (PULS og GLU)
Styringsgruppe, forslag:
Else-M, Arthur, Henry

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar