18. des. 2009

Møte med Birgitte fra LU og PULS

Birgitte syntes dette var et prosjekt som det kunne være spennende for LU og PULS å knytte seg til . Spesielt er det interessant å lage moduler (med flere nivåer) i kildekritikk og kildebruk som kan tas i bruk i lærerutdannninga. Birgitte kan evt være bidragsyter i et mulig prosjekt 2010. Hun betonet viktigheten av å arbeide med hvilke pedagogiske grep vi bør ta for at dette skal bli gode nettressurser. Det er også viktig å ha med noen som er gode på grafisk design.
Birgitte tipset om boka La stå der Rolf Baltzersen ved HiØ har gode refleksjoner og rapporten Den digital lærergjerningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar