14. des. 2009

Presentasjon av forprosjektet for Fylkeskommunen

Forprosjektet ble presentert for Kari S og Steinar E. På litt sikt kan en UBA-utviklet ressurs i kildekritikk og kildebruk være av interesse for skolebibliotekarer og lærere i videregående skole. Graden av eventuell invovering fra VAF vil avhenge av hvor store deler av sektoren en slik ressurs vil være interessant for. Det kan være interessant for fylkesbiblioteket å være med i et planeggingsarbeid av en ressurs på disse feltene og evt bidra økonomisk. Vi ble enige om å ta en prat når forprosjektet nærmer seg slutten, medio januar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar