5. feb. 2010

Møte i referansegruppa 5. februar

Siv, Hilde og Birgitte viste frem funn av multimodale ressurser. Siv hadde funnet flere ressurser på "Akademisk integritet".
Momenter til prosjektsøknaden ble gjennomgått. EMB og ANO mente at utarbeidelsen av en digital ressurs bør bygge på/benytte seg av foreliggende ressurser utviklet ved andre universiteter. Arbeidsgruppa utarbeider et første utkast til søknad, med en skisse til prosjektplan. Det henvises der til SAK-søknaden til UBA og Høgskolebiblioteket i Telemark. Samarbeidspartnere vil bli tatt kontakt med på bakgrunn av en slik søknad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar