19. feb. 2010

Møte med Årstein Justnes

Siv og Hilde presenterte prosjektet så langt. Årstein er interessert i å få med instituttet på dette og i at nettressursen som produseres er mest mulig rettet mot fag slik at dette blir matnyttig. I tillegg er det interesse for innføring i hvordan man skal håndtere store mengder informasjon og referanser.

Hilde presenterer prosjektet på instituttlunsj neste fredag for å se om det kan vekke engasjement og interesse hos de vitenskaplig ansatte på instituttet. Forhåpentligvis vil det kunne produseres korte innføringstekster i referansetradisjoner ved ulike fagmiljøer. Dette vil fungere som et oppslagsverktøy.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar