10. nov. 2010

Fordeling av litteratur til egenlesing på prosjektgruppa


Birgitte:

Amundstuen, L. (2004). Manglende kritisk kildevurdering : undersøkelse blant apotekfarmasøyter i Midt-Norge. Norsk farmaceutisk tidsskrift, 112(7/8), 25-26.
Brabazon, T. (2007). The university of Google: education in the (post) information age. Aldershot: Ashgate.
Heilmann, H. R. (2009). Olje i Lofoten og Vesterålen : en analyse av diskurser og kildebruk i norske aviser. Oslo: H.R. Heilmann.
McAdoo, M. L. (2010). Building bridges: connecting faculty, students, and the college library. Chicago: American Library Association.
Neely, T. Y. (2006). Information literacy assessment: standards-based tools and assignments. Chicago: American Library Association.
Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm: Liber.
Whitworth, A. (2009). Information obesity. Oxford: Chandos Publishing.

Siv:


Digitale utfordringer: hvordan fremme læring gjennom fellesskap på nett? : rapport fra Nettverksuniversitetets konferanse ved Høgskolen i Bergen 13.-14. mars 2007. (2007). Bergen.
Blanchett, H., Webb, J., & Powis, C. (2010). A guide to teaching information literacy: 101 practical tips. London: Facet.
Gavin, C. (2008). Teaching information literacy: a conceptual approach. Lanham, Md.: Scarecrow Press.
Hageberg, O. (2005). Personvernproblem knytt til kjeldebruk i biografiar. Tidsskrift for Norsk psykologforening(6), 515-518 : port.
Jacobson, T. E., & Xu, L. (2004). Motivating students in information literacy classes. New York: Neal-Schuman Publishers.
Lau, J. (2008). Information literacy: international perspectives, München.
Lindqvist, M., & Söderlind, P. (2009). Informationskompetens: en grundbok. Stockholm: Santérus.Hilde:The Chicago manual of style. (2010). Chicago: The University of Chicago Press.
Mastering APA style: student's workbook and training guide. (2010). Washington, D.C.: American Psychological Association.
Aasbø, S. (2009). Når er ordene dine? : om kildebruk i norskfaget i videregående skole. Oslo ,: S. Aasbø.
American Psychological, A. (2010). Concise rules of APA style. Washington, D.C.: American Psychological Association.
Borgersrud, L. (2003). Når kilden ikke passer teorien. HIFO-nytt(2), 18-26.
Erikson, M. G., & Gröhn, H. (2010). Riktig kildebruk: kunsten å referere og sitere. Oslo: Gyldendal akademisk.
Jarvis, J. (2010). Hva ville Google gjort? [Oslo]: Hegnar media.
Myhre, J. E. (2004). Popularisering, plagiering og historie. diskusjonen om Alnæs' norgeshistorie i et edruelig lys, 10(3), 6-12.
Rekdal, O. B. r. (2009). Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften. Tidsskrift for samfunnsforskning(3), 367-383.
Spangen, I. C. (2007). Referansehåndboken: en veiledning i kildebruk og henvisning til kilder. Oslo: Spartacus.
Tønnesson, J. L. (2007). Internettets fristelser og kildens usynlighet. om god og mindre god skikk ved bruk av andres tekster i egen tekstproduksjon(1), 22-28 : port.
Referater legges inn på bloggen innen 15. desember og mekes med tagen "sammendrag".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar