29. des. 2010

Motivating students in information literacy classes

Jacobson, T. E., & Xu, L. (2004). Motivating students in information literacy classes. New York: Neal-Schuman Publishers.

Sammendrag: Denne boken inneholder en god del tips om hvordan vi skal motivere studentene til å komme på kurs, samt hvordan vi skal kunne motta studentene på en god måte.

Hvordan få studentene til å komme på kurs: Timing er her viktig, søkekurs bør settes opp når studentene skal til å skrive oppgave. Anbefaler lav-terskels drop-in kurs med flere alternative tidspunkt. Det mest motiverende er selvsagt poenggivende kurs.

En annen viktig ting er at det bør være helt klart hva studentene kan få ut av de kursene biblioteket tilbyr, dvs hvilken nytteverdi kursene har.

Studentene må tilbys flere kurs gjennom studentløpet og de bør være skreddersydd for det nivået de er på.

De lister opp en del tips på hvordan foreleseren kan motivere studentene under kurset:
  • Snakke med en variert stemme
  • Gestikulere for å understreke poeng
  • Bevege seg
  • Opprettholde øyenkontakt
  • Variere ansiktsuttrykk

I det hele tatt bør man ha en smittsom entusiasme!!!

Ikke alle studenter er komfortable med å gå på kurs. Foreleser bør være ute i god tid før kurset begynner, så har man tid til å se på hver student som kommer og gi dem et smil. Det føles aldri greit å møte en foreleser som er mer opptatt av å få teknikken til å virke enn å ønske studentene velkommen!

Boken er full av mer eller mindre opplagte tips om hvordan tilrettelegge gode kurs. Boken anbefales!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar