6. des. 2010

Plan for møte med prosjektgruppa tirsdag 7. desember

  • Avklare arbeidsfordeling
  • Spørreundersøkelse på HiT?
  • Filming av vitenskapelig personale på HiT og UiA?
  • Referansegruppe på HiT og UiA?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar