27. nov. 2009

27.11 Referat fra Referansegruppa

Vi gikk gjenneom forslag til fremdriftsplan, og kom med innspill til arbeidsgruppas diskusjoner.


  • Hvem sitt ansvar det er at studentene lærer seg kildebruk? På UiAs nettside om kildebruk står det at det er studentens eget ansvar å sette seg inn i reglene for hvordan man henviser til kilder, men at fagmiljøet plikter å gi veiledningen
    Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering. Til gjengjeld er det fagmiljøets plikt å gi den veiledning som trengs for at du skal bli trygg på om du følger god og akseptabel praksis med hensyn til kildebruk. Spør din veileder hvis du er i tvil
  • Nettressursen bør bestå av en film med en autoritetsperson og også ha et pedagogisk opplegg med læringsmål/kompetansemål
  • Birgitte kontakter UB i Stavanger og undersøker om de er interesserte i et samarbarbeid.
  • Angående plagiering er Jude Carroll en viktig autoritet.
  • Hvordan nå ut med denne nettressursen. Kanskje man bør inngå et samarbeid med et bestemt fakultet eller institutt?
  • Bør UiA ha en felles standard når det gjelder kildebruk, så f eks Høgskolen i Stord/Haugesund
  • Kanskje ikke vi ved UiA skal lage ressurser på "alt" som har med Kildebruk og kildekritikk å gjøre, kanskje vi skal finne en liten del der vi gjør noe.
  • Istedet for en brukerundersøkelse bør selve prosjektet (2010) ha en fokusgruppe/dialoggruppe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar