16. nov. 2009

Saker til møte i arbeidsgruppa tirsdag 24. nov

  1. Diskusjon av forslag om fremdriftsplan i prosjektet.
  2. Diskusjon: Hvordan gjøre informasjonsinnhentingen i dette prosjektet? - Hvordan finner vi ut hva andre universiteter evt har laget av nettressurser på kildekritikk/-bruk(nasjonalt/internasjonalt)? Hvordan får vi oversikt over bøker, artikler, nettforelesninger, spørreundersøkelser, oppgaversamlinger, skjema, definisjoner, sjekklister, powerpointer og filmer?
  3. Beramming av møter med mulige samarbeidspartnere.
  4. Timeregistrering og blogg.
  5. Saker vi vil ta med til møte med styringsgruppen fredag.
  6. Eventuelt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar