24. nov. 2009

Artikler om kildekritikk og kildebruk

Lenke til forskning om kildekritikk

Solvoll, Mona og Ove Edvard Hatlevik (2008) Pedagogisk bruk av Wikipedia. [Elektronisk versjon] Digital kompetanse 3 (3) s. 222-231


Thomas Hylland Eriksen om WIkipedia:


Lund, Andreas (2006). WIKI i klasserommet: Individuelle og kollektive praksiser [Elektronisk versjon]. Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 4, s. 274–288.


Ophaug, Espen 2007. Digital kompetanse vs. informasjonskompetanse. Bibliotekforum 32 (4) s. 22-23. LENKE


Ola Bjørn Rekdal: "Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften" Tidsskift for samfunnsforskning 2009/3

Eystein Gullbekk: "Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring noen retningsgivende refleksjoner for fagreferenter" i Biblioteket og forskningen Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. – 4. juni 2008 som viste at god kildebruk og diskusjoner rundt dette er viktig for utviklingen av gode akademikere. God kildebruk er en viktig del av god forskningsetikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar