24. nov. 2009

Møte i arbeidsgruppa 24. november

Hilde og Siv hadde hatt en idédugnad fredag og hadde kommet opp med mange gode forslag:

 • Kulturbetinget: Utenlandske studenter blir i større grad tatt for juks ved universiteter og høgskoler. Dette kan være kulturelt betinget. Engelsk versjon av nettressursen er viktig.
 • Film: Det fins få filmer om kildekritikk/kildebruk på nettet. (Og de som fins er ikke gode). Nettressursen vi tenker lage bør inneholde en film/små filmsnutter der autoritetspersoner (universitetsbiblioteksjef/rektor) forteller hva kildekritikk og kildebruk er (eksempel).
 • Brukerundersøkelse: Prosjektet vi skal søke om bør inneholde en undersøkelse. Vi tror at studenter får mangelfull opplæring i kildekritikk og bruk, men viktig å få dette undersøkt.
 • Obligatoriske kurs: Nettressursen bør bestå av et kurs i kildekritikk og kildebruk. Bør det være obligatorisk for studenter å ta et slikt kurs?
 • Masternivå: Nettressursen bør kanskje bestå av ulike nivå for bachelor og master. Kanskje man kan knytte opp til referansehåndteringsverktøy på masternivå.

Etter å ha diskutert disse gode forlagene tok vi for oss sakslista og var enige om en fremdriftsplan i prosjektet.

Vi diskuterte hvordan vi kan gjøre informasjonsinnhentingen i dette prosjektet: Hilde lager en oversikt over nettressurser for kildekritikk/kildebruk ved skandinaviske universiteter og høgskoler, Siv ser på slike nettressurser i USA og Birgitte tar for seg England og Australia.

Vi ønsker også lage en liten oversikt over over bøker, artikler, nettforelesninger, spørreundersøkelser, oppgaversamlinger, skjema, definisjoner, sjekklister, powerpointer og filmer på feltene. Hilde samler artikler, Siv bøker og Birgitte finenr frem andre typer informasjonsressurser. Birgitte tar også kontakt med ressurspersoner på feltet per epost.

Vi bestemte at vi setter opp møter med mulige samarbeidspartnere, slik at disse er avholdt i løpet av desember, Siv kontakter Claire, Hilde og Siv prater med Skolebibliotekprosjektet. Birgitte tar kontakt med VAFbiblio og PULS/LU.

Timeregistrering: Birgitte har laget et skjema i google docs, og inviterer inn.

2 kommentarer:

 1. Ifm universitetets nettsider om riktig kildebruk laget jeg denne "hvem, hva og hvor"-oppsummeringen om plagiering. Referanser og greier. Flott blogg!
  http://www.slideshare.net/cocktailhour/om-plagiering-presentation

  Henry

  SvarSlett
 2. Veldig bra, Henry! Har "embeddet" (hva er det norske ordet på det, nå igjen...?) Powerpointen i en bloggpost over!

  SvarSlett