2. nov. 2009

Oppstartsmøte av forprosjekt

Tilstede:
Else-Margrethe, Henry og Birgitte

  • Økonomi: 40.000 + 40.000 (egeninnsats). Et månedsverk koster ca. 45.000.
  • Timeregistrering: All innsats i forhold til prosjektet må registreres. Birgitte lager skjema og koordinerer telling.
  • Arbeidsgruppe: Birgitte, Siv, Hilde. Gruppen kan intervjue/koble til eksterne etter behov.
  • Styringsgruppe: Else-Margrethe, Henry, Arthur
  • Rapporteringshyppighet: hver 14. dag. Birgitte lager en fremdriftsplan inkludert rapporteringstidspunkter/møter. rapportering/
  • Tidsplan: Utgang av februar 2010 (er endret)
  • Prosjektet skal resultere i en prosjektsøknad til LA2020.
  • Vurder også om det kan sendes søknad til ABM-utvikling (neste søknadsrunde høst 2010).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar