16. nov. 2009

Forslag til fremdriftsplan

Fase 1 - november/desember: Innhenting av informasjon, samtaler med ulike miljøer, idédugnader. Samle dette på prosjektbloggen.
Fase 2 - januar: Analyser og diskusjoner. Valg av samarbeidspartnere.
Fase 3 - januar/primo februar: Veivalg og skriving av prosjektsøknad.

Møte med Styringsgruppa ca hver 14. dag (Birgitte inviterer i kalenderen)
Møte og fast arbeidstid fredager for arbeidsgruppa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar